βäAbkürzungen / Abbreviations

*  geboren / born verheiratet / married männlich / male
~~ getauft / christend o|o geschieden / divorced weiblich / female
  verstorben / died I ∞ erste Ehe / first marriage  ~ ungefähr / about
[] begraben / buried o-o nichteheliche Verbindung /not married N.N. unbekannt/unknown
X gefallen / fallen (†) vermisst    

 

 

Groβbritannien

Grafschaften / Counties

 

AVN.............................Avon 

BDF..............................Bedfordshire  

BKS..............................Berkshire

BHS..............................Buckinghamshire

BRE..............................Brecknockshire, Wales   †

CHS..............................Cheshire  

CON.............................Cornwal 

DEV.............................Devonshire

DOR.............................Dorset

DUR.............................Durham

ENG.............................England

ESX..............................Essex

GLS..............................Gloucestershire

HAM............................Hampshire

HFS..............................Hertfordshire

JSY...............................Jersey

KEN.............................Kent 

LAN.............................Lancashire

LEI...............................Leicestershire

LIN...............................Lincolnshire

LON.............................London

MMS............................Monmouthshire, Wales

MSX............................Middlesex

NFK.............................Norfolk

NHS.............................Nottinghamshire

NYS.............................North Yorkshire

SFK.............................Suffolk

SCO.............................Scotland

SOM............................Somerset

SSX..............................Sussex

STF..............................Staffordshire

SUR.............................Surrey

WAL...........................Wales

WIL.............................Wiltshire

YKS.............................Yorkshire

                                                       

 

Deutschland / Germany:

 

GER...............................Germany

BRB...............................Brandenburg

BWB..............................Baden-Wuerttemberg

MVP...............................Mecklenburg Vorpommern

OPR................................Ostpreuβen

POM...............................Pommern

RLP................................Rheinland-Pfalz

SA-AN............................Sachsen-Anhalt

WPR...............................Westpreuβen

 

Andere Länder  / Other Countries :

 

AUS...............................Australien, Australia

BEL...............................Belgien

CAR..............................Carolina,  USA 

CH.................................Schweiz,

COL..............................Colorado,USA

FRA..............................Frankreich,France

IOW..............................Iowa,USA

IRE................................Irland,Ireland

ITA..............................  Italien,Italy

KNS..............................Kansas,  USA

MIS...............................Missouri,USA

MON.............................Montana,USA

NED..............................Niederlande, Netherland

NWJ.............................New Jersey,USA

NZL..............................Neuseeland, New Zealand

PEN..............................Pennsylvania,USA

RUS..............................Russland/Russia

UNG.............................Ungarn/Hungary